LFN: „Double Trouble” – aktualności i harmonogram dwóch urodzinowych gal.